top of page

Caries Infantil

La caries es una malaltia infecciosa localitzada en la dent que s'inicia amb una demineralització de l'esmalt, es considera d'una etiología multifactorial. 

implante dental

Pulpectomia

Consisteix en la remoció de la totalitat de la pupla amb la subsitució d'aquesta per un material reabsorbible amb propiertats antibacterianes y de segellat. El principal objectiu d'aquest tractament es eliminar la infecció, la inflamació y mantenir la dnet tractada en estat funcional fins la seva exfoliació y sense posar en risc la dent permanent

Odontología general

Pulpotomia

Consisteix en la remoció total de la caries junt amb la remoció de la pulpa deixant la pulpa radicular cuberta per un material que promou la formació d'un pont dentari que la protegeixi.

Montcada

Reconstrucciones

És la eliminació de teixit cariat, restaurant la dnet amb un material biocompatible i resistent amb la finalitat de restablir la funcionalitat de la dent.

IMG_20210126_165816.jpg

Higiene + fluor

La higiene bucodental consisteix en la neteja de la dent, eliminant la placa bacteriana, el sarro i el cálcul dental. L'aplicació del flúor ajuda a evitar futures caries dentals.

bottom of page